amely létrejött 

Kiadom a Könyvem Kft. továbbiakban, mint Megbízott

Székhely: 9178 Hédervár, Kont István utca 2

Adószám: 29021060-1-08

Cégjegyzékszám: 08-09-025609,

E-mail: info@kiadomakonyvemet.hu

és 

továbbiakban, mint Kiadó: az oldalon regisztrált felhasználó

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

I.             A Szerződés tárgya

 1. A Kiadó megbízza a Terjesztőt, a Kiadó által kiadott könyv,nyomtatott formájában interneten való értékesítésével. A Kiadó jelen megbízással egyidejűleg a Terjesztő számára garantálja, hogy a könyv kereskedelmi jogaival rendelkezik. A könyv értékesítésével a Kiadó, ezen szerződés tárgyaként megbízza a Terjesztőt. Továbbá a Kiadó garantálja, hogy a könyv tartalma és formája harmadik személy jogait nem sérti. Jelen megbízással egyidejűleg a Kiadó azt is tudomásul veszi, hogy a könyv tartalmáért a Terjesztőt nem terheli felelősség. A könyv értékesítését a Terjesztő legjobb szakmai tudása alapján végzi. A könyv szerzői jogaival a Kiadó rendelkezik.

II.          A szerződés tartama

 1. A szerződés időtartama határozatlan időre szól, amely alatt a Terjesztő jogosult a művet kizárólagos joggal könyv formájában magyar nyelven értékesítésre terjeszteni. A terjesztés nem korlátozódik Magyarország területére.
  1. A Terjesztő a tőle elvárható módon, az értékesítés maximalizálására törekszik. Az eladási mennyiségre azonban semmilyen felelősséget nem vállal. 
  2. Terjesztő jogosult a könyv terjesztésének jogát más kereskedőknek, ezen szerződés időtartama alatt, további értékesítésre átengedni. A Szerzői mű e-könyv formátumú felhasználását másnak átengedni. A Terjesztő által így realizált bevételt a III.1-ban szabályozott módon ossza meg a Kiadóval.
  3. A szerződés időtartama alatt a Terjesztő gondoskodik a könyv biztonságos és gondos gyártásáról és raktározásáról.
  4. A Szerződés lejártakor Terjesztő elszámol a megmaradt készlettel (az első rendeléskor 8 példányt gyárt a terjesztő saját költségre és ezt pótolja mindig), és azokat a Kiadó gyártási áron köteles visszavásárolni. Maximálisan 7 példányt.
 2. Kifizetés
 1. A jelen Szerződés alapján a Kiadónak a Terjesztő által terjesztett példányonként az alábbi jutalékot határozza meg 
 2. terjesztő által üzemeltetett online könyváruházakon (Undergroundbolt.hu, publioboox.hu, rukkola.hu) keresztül történő nyomtatott könyv vásárlás esetén a kiadót illeti az eladási ár – gyártási költség 60%-a.
 3. terjesztő más partnerei áruházában a nyomtatott könyv eladási ár 30%-a illeti meg a kiadót.
 4. A fenti százalékoknak megfelelő díjak bruttó összegként kerülnek elszámolásra.
 5. A szerződés lejáratakor a készleten lévő könyvekkel a felek a szerződés ezen pontja alapján elszámolnak, a megmaradt könyveket a kiadó elszállítja.
 1. A kifizetés esedékessége
 1. Felek a szerzői jogdíjról naptári negyedévenként számolnak el. Az elszámolás helyességét a Kiadó vagy könyvvezetési szakértelemmel rendelkező megbízottja ellenőrizheti, ehhez a Terjesztő köteles a szükséges elszámolásokba/iratokba betekintést engedni. (fogyásjelentés/kereskedőknek kiállított számla/szállítólevelek)
  1. Kiadó a Terjesztő által megküldött elszámolás alapján állít ki számlát, amelyre a vonatkozó jogszabályok szerinti áfát jogosult felszámolni. Terjesztő a Kiadónak szabályosan kiállított számlája alapján a tárgynegyedévet követő első hónap 15. napjáig tartozik megfizetni az esedékes szerzői jogdíjat.
  1. A terjesztő olyan jogdíjakat köteles kifizetni, melyek ellentételezése a partnerektől beérkezett.
  1. Amennyiben a terjesztő a jövőben online felületen folyamatos fogyásjelentést tud biztosítani, akkor a elszámolás a hozzáférések megadásával azon keresztül történik.
 • Egyéb
 • Felek kötelezik magukat, hogy jelen Szerződés szövegét és a benne található üzleti információkat üzleti titokként kezelik, és arról harmadik személynek semmilyen felvilágosítást nem adnak.
  • A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1999. évi LXXVI. Törvény, valamint a Ptk. az irányadó.
  • A szerződés aláírás nélkül is érvényes, a felhasználó e feltételeket a terjesztés megrendelésekor elfogadja.